Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teresa Winiarska; Ludwik Byszewski

O nielokalnym zagadnieniu ewolucyjnym dla równania rzędu pierwszego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu On nonlocal evolution problem for the equation of the first order
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Pierwszego rzędu
Ewolucyjne
Nielokalne zagadnienie
Przestrzenie Banacha
First order
Evolution
Nonlocal problem
Banach spaces
Abstrakt
Celem pracy jest udowodnienie dwóch twierdzeń o istnieniu i jednoznaczności całkowych i klasycznych rozwiązań semiliniowego nielokalnego funkcjonalno-różniczkowego ewolucyjnego zagadnienia Cauchy'ego ... więcej

The aim of the paper is to prove two theorems about the existence and uniqueness of mild and classical solutions of a nonlocal semilinear functional-differential evolution Cauchy problem for the equation ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/