Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Orest Artemowicz

O pierwszości pierścienia Liego różniczkowań w pierścieniach łącznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu On simplicity of Lie ring of derivations in associative rings
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [232600] Algebra. Teoria liczb
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Różniczkowanie
Pierścień Liego
Derivation
Lie ring
Abstrakt Udowodniono twierdzenie: Niech R będzie pierścieniem noetherowskim lewostronnym. Wtedy DerR jest pierwszym pierścieniem Liego w tym i tylko tym przypadku R=C[+] S jest sumą prostą (DerR)-pierwszego pierścienia notherowskiego C i różniczkowo trywialnego pierścienia notherowskiego S.

We prowe the following Thorem: Let R be a left Noetherian ring. Then DerR is a simple Lie ring and all derivations of R if and only if R=C[+] S is a ring direct sum of a (DerR)-simple left Noetherian ring C and a differentially trivial Noetherian ring S.

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/