Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kamil Kular

Pewne uwagi o różniczkowaniach w algebrach Banacha

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Remarks about derivations on Banach algebras
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233239] Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Algebra Banacha
Różniczkowanie
Hipoteza Singera-Wermera
Ideał separujący
Banach algebra
Derivation
Singer-Wermer conjecture
Separating ideal
Abstrakt
Do najsłynniejszych hipotez dotyczących różniczkowań w algebrach Banacha należą następujące: (C1) ideał separujący dowolnego różniczkowania algebry Banacha jest nilpotentny, (C2) każde różniczkowanie ... więcej

Consider the following famous conjectures about derivations on Banach algebras: (C1) every derivation on a Banach algebra has a nilpotent separating ideal, (C2) every derivation on a semiprime Banach algebra ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/