Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48393)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marcin Skrzyński; Mateusz Matan

Pewne zagadnienia teorii macierzy i informatyki związane z oszczędnym próbkowaniem

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Some topics in matrix theory and computer science related to Compressed Sensing
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [232600] Algebra. Teoria liczb
[410000] Informatyka
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Oszczędne próbkowanie
Liniowa zależność
NSP
Algorytm
Rekonstrukcja obrazu
Compressed sensing
Linear dependence (spark of a matrix)
Null Space Property (NSP)
Algorithm
Image reconstruction
Abstrakt
Celem pracy było rozwiązanie pewnych problemów teoretycznych dotyczących podstaw oszczędnego próbkowania oraz przeanalizowanie praktycznej efektywności algorytmów rekonstrukcji "oszczędnie próbkowanego" ... więcej

The purpose of the research was to solve some specific mathematical problems related to compressed sensing, and to analyze the practical efficiency of signal reconstruction algorithms used in compressed sensing. The question when a matrix satisfies the NSP of a given order was completely answered.

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/