Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Orest Artemowicz

Pierścień Liego różniczkowań w pierścieniach łącznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Lie ring of derivations in associative rings
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [232600] Algebra. Teoria liczb
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Różniczkowanie
Pierścień Liego
Derivation
Lie ring
Abstrakt
Udowodniono twierdzenie: Niech R będzie pierścieniem. Wtedy (1) jeśli DerR jest pierwszym pierścieniem Liego, to R jest przemienny lub każde różniczkowanie pierścienia R jest wewnętrzne, [(2) ... więcej

We prowe the following: Let R be a ring. Then (1) if DerR is a simple Lie ring, then R is commutative or all derivations of R are inner, (2) if DerR is a simple Lie ring and all derivations of R are inner, ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/