Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48380)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Koroński

Publikacje matematyczne w Roczniku Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego i w Roczniku c. k. Towarzystwa Naukowego w Krakowie (1817-1872)

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Mathematical publications in the Yearbook of the Scientific Society joined with the Cracow University and in the Yearbook of the Imperial-Royal Scientific Society in Cracow (1817-1872)
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Publikacje matematyczne
Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego
Rocznik c. k. Towarzystwa Naukowego w Krakowie
Mathematical publications
Yearbook of the Scientific Society joined with the Cracow University
Yearbook of the I.-R. Scientific Society in Cracow
Abstrakt Praca zawiera opracowanie publikacji matematycznych w Roczniku Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego i w Roczniku c. k. Towarzystwa Naukowego w Krakowie. (Praca referowana w czasie XXVI Konferencji Naukowej z Historii Matematyki, Iwonicz Zdrój, 21-25.05.2012).

The present paper contains the elaborate of Mathematical publications in the Yearbook of the Scientific Society joined with the Cracow University and in the Yearbook of the Imperial-Royal Scientific Society ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/