Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49821)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Lidia Skóra

Rozwiązania impulsowych równań różniczkowo funkcjonalnych rzędu drugiego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Solutions of second order impulsive functional differential equations
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Równania różniczkowo-funkcjonalne
Impulsowe równania różniczkowe
Istnienie i jednoznaczność
Twierdzenie o punkcie stałym
Functional differential equations
Impulsive differential equations
Existence and uniqueness
Fixed point theorem

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/