Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krzysztof Wesołowski

Uogólnienie twierdzenia Banacha o punkcie stałym na modularny

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu The generalization of Banach Contraction Conjecture to modulars case
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233239] Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Punkt stały
Teoria punktu stałego
Uogólnione twierdzenie Banacha o punkcie stałym
Przestrzeń modularna
Fixed point
Fixed point theory
Generalized Banach Contraction theorem
Modular space
Abstrakt W pracy zostanie uogólnione twierdzenie znane jako uogólnione twierdzenie Banacha o punkcie stałym (do 2007 r. była to hipoteza). [...]

During research the theorem - known as generalized Banach contraction theorem (that has been a hipothesis until 2007). [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/