Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48393)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Artur Piękosz

Uporządkowane ciała różniczkowe w różniczkowej teorii Galois

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Ordered differential fields in differential Galois theory
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [230900] Logika matematyczna. Podstawy matematyki. Teoria mnogości
[232600] Algebra. Teoria liczb
[233700] Topologia
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Ciało różniczkowe
Modelowe uzupełnienie
Rozszerzenie Picarda-Vessiota
Przestrzeń typów
Differential field
Model completion
Picard-Vessiot extension
Space of types
Abstrakt
W pracy zaprezentowano główne fakty z teorii uporządkowanych ciał różniczkowych. Teoria CODF jest modelowym uzupełnieniem teorii ODF uporządkowanych ciał różniczkowych, dopuszcza eliminację ... więcej

Main facts from the theory of ordered differential fields were presented. The theory CODF is the model completion of the theory ODF of ordered differential fields, admits quantifier elimination, but it ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/