Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48393)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Anna Milian

Zastosowanie obligacji katastroficznych do wyceny składki ubezpieczeniowej metodą Monte Carlo

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu An application of cat bonds to calculate a premium using the Monte Carlo method
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [234119] Procesy stochastyczne i procesy Markowa
[544900] Produkcja innych wyrobów przemysłu papierniczego
[234100] Teoria prawdopodobieństwa
[540000] Przemysł papierniczy
[230000] Matematyka
Abstrakt
W pracy rozważa się problem ubezpieczenia grupowego jednostek zagrożonych określoną katastrofą naturalną. Kwota ubezpieczenia wyraża się w terminach obligacji katastroficznych. Zakłada się, ... więcej

In the paper the problem of a collective insurance of individuals threatened by a specific natural disaster is discussed. An amount of insurance coverage is expressed in therms of cat bonds.The price of ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/