Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Witold Cecot; Marta Serafin; Michał Pazdanowski; Marek Klimczak; Irena Jaworska; Sławomir Milewski; Jacek Magiera; Małgorzata Stojek; Maciej Głowacki

Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of computer methods and codes to model civil engineering problems
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[233235] Aproksymacja
[692100] Transport kolejowy
[230000] Matematyka
[233200] Analiza matematyczna
[690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Hp-adaptacyjna MES
Optymalizacja
Naprężenia resztkowe
Metody bezsiatkowe
Propagacja fal
Hp-adaptive FEM
Optimization
Residual stresses
Meshless methods
Wave propagation
Abstrakt
Celem prowadzonych prac było rozwijanie wiarygodnych i efektywnych narzędzi do modelowania komputerowego zagadnień mechaniki. [...] W pierwszym etapie prac w roku 2012 wykonano wstępne analizy numeryczne ... więcej

The objective of this work was development of reliable and effective tools for computer modeling of problems in mechanics. [...] This year we mainly focused on a'posteriori error estimation and step by ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/