Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Beńko

Analiza wpływu zmian parametrów eks­ploatacyjnych systemów wodociągowo-kanalizacyj­nych na ich funkcjonowanie - analiza dobowych zmian wielkości poboru wody na terenie wydzielonej strefy wodociągowej w Krakowie

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Analysis of changes in exploitation of severage ad water supply systems - analysis of daily changes of water demand in separated zone in Kraków
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [662100] Urządzenia techniczno-sanitarne. Wodociągi. Kanalizacja
[660000] Gospodarka komunalna
Słowa kluczowe autorskie Zapotrzebowanie na wodę
Dostawa wody
Water demand
Water supply
Abstrakt
Projekt badawczy skupił się na wyodrębnieniu charakterystycznych przebiegów czasowych opisujących zmienność konsumpcji wody przez wydzieloną grupę odbiorców: mieszkalnictwo. [...] W efekcie tych ... więcej

The aim of this project was isolation of characteristic timelines describing daily variation of water demand by separated group of consumers qualified as housing. Water demand from years 1992-93 and from ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/