Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wojciech Dąbrowski; Michał Zielina; Andrzej Bielski; Robert Płoskonka

Metody analizy i użytkowania systemów zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i monitoringu środowiska

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Methods of analyzing and operation of water supply systems, wastewater disposal and environmental monitoring
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [622300] Zaopatrzenie w wodę
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Migracja zanieczyszczeń
Filtracja pospieszna
Pollution migration
Rapid filtration
Abstrakt W ramach pracy wykonanej głównie i raportowanej do systemu synaba w 2011 roku w roku 2012 wydano dwie rozprawy habilitacyjne.

As a part of the research compleated mostly and reported in 2011 two habilitation disserations have been printed.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/