Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Krzysztof Sapiecha; Roman Stanisław Deniziak; Joanna Strug; Anna Mroczek; Dariusz Dorota; Radosław Czarnecki; Sławomir Bąk

Metody analizy i syntezy współczesnych systemów cyfrowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Synthesis and Analysis of Modern Digital Systems
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Katedra Informatyki Technicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [410000] Informatyka
Abstrakt
W ramach pracy opracowano metodę wykorzystującą testowanie mutacyjne do oceny testów rozproszonych systemów informatycznych, wykonano badania możliwości wykorzystania testów walidacyjnych do testowania ... więcej

In this work the method of mutation testing for distributed systems was developed, a possibilities of applying validation scenarios for testing, was also analyzed, and the method of synthesis of distributed ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/