Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marcin Brataniec

Architectura funebris. Architektura współczesnego obiektu przedpogrzebowego. Próba diagnozy stanu współczesnej architektury funeralnej

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Architectura funebris. Architecture of the modern funerary building. An attempt to diagnose the state of contemporary funeral architecture
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Przestrzeń publiczna
Architecture
Public space
Abstrakt
Obiekty przedpogrzebowe posiadają specyficzne cechy, które pozwalają na ich wyróżnienie jako odrębnej grupy obiektów architektonicznych. Wskazanie wzorców z przeszłości i przykładów współczesnych, ... więcej

Mortuary objects have specific features that allow them to be distinguished as a separate group of architectural objects. Indication of the patterns of the past and contemporary examples, the analysis ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/