Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46289)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Burak-Gajewski; Wiesław Michałek

Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Wpływ uwarunkowań urbanistycznych na koncepcję przestrzenno-funkcjonalną obiektów widowiskowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Selected issues of Public Buildings architectural design. The Influence of Urban Development Conditions on the Spatial and Functional Concepts of Entertainment Buildings
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Projektowanie architektoniczne
Projektowanie
Architectural design
Design
Abstrakt
Systematyka związków funkcjonalno-przestrzennych w obiektach widowiskowych w zależności od warunków wynikających z lokalizacji obiektu w mieście. Analizie poddawane są wybrane obiekty zrealizowane ... więcej

The development of a systematization of spatial and functional ties in entertainment buildings, depending on the characteristics stemming from a building's location within the city. The research focuses ... więcej

odnośniki
Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/