Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wiesław Starowicz; Zofia Bryniarska; Andrzej Chyba; Jolanta Żurowska; Sabina Puławska; Waldemar Parkitny

Badania procesów i systemów transportowych oraz logistycznych - I etap

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Research on transportation and logistics processes and systems - part I
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Transport zbiorowy
Potrzeby przewozowe
Jakość przewozów
Transport miejski
Transport regionalny
Transport kolejowy
Transport pasażerski
Transport towarowy
Modelowanie
Dostępność transportowa
Czas pracy kierowców
Punktualność
Parkingi
Park & Ride
Public transport
Passengers' demands
Quality in public transport
Urban transport
Regional transport
Railway transport
Passenger transport
Cargo transport
Modelling
Transport accessibility
Work time of drivers
Punctuality
Car parks
Park & Ride
Abstrakt
Temat rozpoczyna działania w zakresie identyfikacji i oceny złożonych procesów w systemach transportowych i logistycznych. Praca zawiera pięć obszarów tematycznych: * Badania czasu pracy kierowców; ... więcej

The objective of this study is identification and assessment of complex processes in transportation and logistics systems. The study contains five subject fields: * research on work time of driver in road ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/