Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pałka, Julian

Rozwiązania konstrukcyjne i technologia wykonawstwa fundamentów pod turbozespoły [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Numer tomu 6
Tytuł tomu Część problemowa. Problemy nowoczesnego budownictwa elektrowni
Zakres stron 105-110
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Krakowskiej
Data wydania 1975
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XXI
Miejsce konferencji Kraków
Krynica
Data konferencji 1975
Uwagi Koreferat do referatu Janusza Lipińskiego, Renaty Wiśniowskiej, Zbigniewa Olszewskiego pod tym samym tytułem

tematyka
Słowa kluczowe elektrownie, elektrociepłownie, turbozespoły, fundamenty

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/