Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lenkiewicz, Władysław

Organizacja procesu inwestycyjnego budowy elektrowni oraz Doświadczenia z prowadzenia wielkich budów [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XXI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB, Kraków-1975-Krynica : referaty
Numer tomu 6
Tytuł tomu Część problemowa. Problemy nowoczesnego budownictwa elektrowni
Zakres stron 259-262
Język polski
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Krakowskiej
Data wydania 1975
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB : referaty
Numer konferencji XXI
Miejsce konferencji Kraków
Krynica
Data konferencji 1975
Uwagi Koreferat do referatu Antoniego Duszyńskiego i Stefana Chechelskiego pt. Organizacja procesu inwestycyjnego budowy elektrowni oraz Józefa Zielińskiego pt. Doświadczenia z prowadzenia wielkich budów

tematyka
Słowa kluczowe elektrownie, procesy inwestycyjne, zarządzanie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/