Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Roman, Marek

Budownictwo obiektów gospodarki wodno-ściekowej [koreferat]

typ: referat opublikowany w książce

 

Opublikowane w XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej - PAN i Komitetu Nauki PZITB, Poznań-1985-Krynica : materiały pokonferencyjne
Numer tomu 5
Tytuł tomu Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa oraz budownictwo inżynieryjne w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu
Zakres stron 107-110
Język polski
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Zakł. Graficzny Politech. Poznańskiej
Data wydania 1985
Nazwa konferencji Jubileuszowa Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji XXX
Miejsce konferencji Poznań
Krynica
Data konferencji 1984
Uwagi koreferat do referatów: A. Maćkowiak, A. Maruniewicz, E. Kostrzewa: Budowa ujęć wody ; M. Kiriczok: Problemy inżynierskie budowy oczyszczalni ścieków ; A. Kaczorowski: Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

tematyka
Słowa kluczowe ujęcia wody, sieci wodociągowe

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/