Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łakomy, Katarzyna

Miejskie rezydencje ogrodowe typu villa urbana przełomu XIX i XX wieku w tkance urbanistycznej miasta przemysłowego (na przykładzie Katowic) : rozprawa doktorska. Cz. 1, 2

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
Tytuł równoległy [Urban garden villa housing in villa urbana type from the turn of the 19th and 20th century in the urban structure of industrial city (on example of Katowice)]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron 205 + Katalog willi z terenu Katowic : 71 k.
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 192-198
Bibliografia (liczba pozycji) 172
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Miejskie rezydencje ogrodowe typu villa urbana przełomu XIX i XX wieku w tkance urbanistycznej miasta przemysłowego (na przykładzie Katowic) : rozprawa doktorska. Cz. 1, 2 = [Urban garden villa housing ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640000] Architektura
Słowa kluczowe domy jednorodzinne i dwurodzinne, miasta przemysłowe, ogrody - planowanie i projektowanie
Abstrakt
Wille burżuazji przemysłowej Katowic z przełomy XIX i XX wieku, stanowią niezaprzeczalne świadectwo dawnej tradycji kulturowej Górnego Śląska. Na terenie miasta według granic z 1865 r. (465 ha) ... więcej

Villas of the industrial bourgeoisie in Katowice from the turn of the century are an undeniable evidence of the Upper Silesia's old cultural heritage. Within the city area, according to the borders in ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/