Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stankiewicz, Anna

Numerical analysis of strain localization in one- and two-phase geomaterials : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
Tytuł równoległy Numeryczna analiza zjawisk lokalizacji odkształceń w jednofazowym i dwufazowym ośrodku geotechnicznym
Miejsce wydania Cracow
Data wydania 2007
Język angielski
Liczba stron 3 k., 121 + Streszcz. pracy : s. 23
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 111-118
Bibliografia (liczba pozycji) 91
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Numerical analysis of strain localization in one- and two-phase geomaterials : praca doktorska = Numeryczna analiza zjawisk lokalizacji odkształceń w jednofazowym i dwufazowym ośrodku geotechnicznym ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[630000] Budownictwo
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe analiza numeryczna, geotechnika, mechanika gruntów, roboty ziemne
Abstrakt
W pracy został przeanalizowany problem niestateczności i lokalizacji odkształceń oraz ciśnień porowych w materiałach ziarnistych. Do analizy w zakresie plastycznym użyto modelu Cam-clay w wersji ... więcej

In the thesis the problem of instability as well as strain and pore pressure localization in granular materials is approached. In the analysis the modified Cam-clay plasticity model is used in its local ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Lądowej [L]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/