Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Foryś, Paweł

Nowy algorytm optymalizacji rojem cząstek i jego zastosowanie w kształtowaniu elementów konstrukcji : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK
Tytuł równoległy [New particle swarm optimization algorithm and its application in shaping of structural elements]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Dokument towarzyszący CD
Liczba stron 159
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 116-121
Bibliografia (liczba pozycji) 73
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Nowy algorytm optymalizacji rojem cząstek i jego zastosowanie w kształtowaniu elementów konstrukcji : praca doktorska = [New particle swarm optimization algorithm and its application in shaping of structural ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[631600] Konstrukcje budowlane
[370900] Podstawy budowy maszyn
[630000] Budownictwo
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe elementy konstrukcyjne, konstrukcje nośne, modele optymalizacyjne, statyka konstrukcji budowlanych
Abstrakt
W pracy przedstawiono nowy uniwersalny algorytm optymalizacji bazujący na metodzie roju cząstek (Particle Swarm Optimization - PSO). Twórcami metody są Kennedy i Eberhart (1995 r). Autor rozprawy dokonał ... więcej

New universal optimization algorithm based on the Particle Swarm Optimization method is presented in the thesis. Kennedy and Eberhart proposed the PSO method in 1995. Author of the thesis made important ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/