Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Liber-Kneć, Aneta

Wpływ zmian w strukturze na właściwości mechaniczne poliamidu z włóknem szklanym w warunkach obciążeń długotrwałych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz
Tytuł równoległy [The influence of structure changes on mechanical properties of polyamide with glass fiber under long-lasting load]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2007
Język polski
Liczba stron 100, [1] k.
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 95-100
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Wpływ zmian w strukturze na właściwości mechaniczne poliamidu z włóknem szklanym w warunkach obciążeń długotrwałych : praca doktorska = [The influence of structure changes on mechanical properties ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe badanie właściwości mechanicznych materiałów, próby wytrzymałościowe, kompozyty, materiały konstrukcyjne, włókna chemiczne
Abstrakt
Celem pracy była ocena wpływu obciążeń zmiennych w czasie na zmiany struktury i właściwości mechaniczne kompozytów poliamidowych z włóknem szklanym. Wykonano badania podstawowych właściwości ... więcej

The aim of the work was estimation of influence of load variable in time on changes of structure and mechanical properties of polyamide with glass fiber composites. The investigation of basic mechanical ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/