Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gała-Walczowska, Monika

Architektura domu jednorodzinnego w krajobrazie : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz
Tytuł równoległy [Architecture of single-family house in landscape]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2014
Język polski
Liczba stron 284
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 267-278
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Architektura domu jednorodzinnego w krajobrazie : praca doktorska = [Architecture of single-family house in landscape] / Monika Gała-Walczowska. – Kraków, 2014. – 284 s. : il. (w tym kolor.). – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640900] Teoria architektury
Słowa kluczowe architektura współczesna, dom jednorodzinny, forma architektoniczna, relacja pomiędzy architekturą a krajobrazem

contemporary architecture, single-family house, architectural form, relationship between architecture and landscape
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest architektura współczesnego domu jednorodzinnego. Problem badawczy stanowi poszukiwanie relacji pomiędzy formą architektoniczną domu, a charakterem otaczającego krajobrazu. ... więcej

The subject of the dissertation is architecture of a contemporary single-family house. The research problem is a quest for a relationship between an architectural form of a house and a character of a surrounding ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Architektury [A]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/