Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Malina, Dagmara

Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego wybranymi metalami : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec
Tytuł równoległy [Synthesis and characterization of hydroxyapatite modified with selected metals]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2014
Język polski
Liczba stron 212
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 193-212
Bibliografia (liczba pozycji) 386
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Otrzymywanie i charakterystyka hydroksyapatytu modyfikowanego wybranymi metalami : praca doktorska = [Synthesis and characterization of hydroxyapatite modified with selected metals] / Dagmara Malina. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [252100] Chemia nieorganiczna
[252319] Analiza substancji nieorganicznych
[492100] Przemysł nieorganiczny. Produkcja związków nieorganicznych
[250000] Chemia
[252300] Chemia analityczna
[490000] Przemysł chemiczny
Słowa kluczowe hydroksyapatyt syntetyczny, nanocząstki metali, wymiana jonowa, bioaktywność

hydroxyapatite, metal nanoparticles, ion exchange, bioactivity
Abstrakt
Celem rozprawy było opracowanie podstaw otrzymywania oraz charakterystyka bioceramiki hydroksyapatytowej modyfikowanej metalami w formie jonowej i nanometrycznej o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. ... więcej

The main aim of PhD thesis was to develop a basis for the preparation and physicochemical characterization of synthetic calcium phosphate of hydroxyapatite containing antimicrobial silver or gold in different ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/