Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bąk, Joanna

Pomiar przepływu w grawitacyjnym przewodzie kanalizacyjnym na podstawie geometrii wypływającego strumienia : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
Tytuł równoległy [Flow measurement based on the geometry of the outflowing stream in gravity sewer pipe]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2014
Język polski
Dokument towarzyszący CD
Liczba stron 188
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 175-182
Bibliografia (liczba pozycji) 116
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Pomiar przepływu w grawitacyjnym przewodzie kanalizacyjnym na podstawie geometrii wypływającego strumienia : rozprawa doktorska = [Flow measurement based on the geometry of the outflowing stream in ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [662100] Urządzenia techniczno-sanitarne. Wodociągi. Kanalizacja
[660000] Gospodarka komunalna
Słowa kluczowe pomiar przepływu, kanalizacja, monitoring ilościowy

flow measurement, sewerage, quantitative monitoring
Abstrakt
Praca dotyczy rozwoju metod wstępnego pomiaru natężenia przepływu w grawitacyjnym przewodzie kanalizacyjnym. Praca stanowi studium metodyczno - narzędziowe nad oszacowaniem wartości odpływu z przewodu ... więcej

The work concerns the development of the initial flow rate measurement in gravity sewer pipe. The doctoral thesis is a study to estimate the outflow from the sewage pipe. It is focused on the use of simple methods that estimate the flow rate to assess the functionality of the sewerage.

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/