Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Czerwiński, Andrzej

Analiza drgań przewodów wzbudzonych pulsacyjnym przepływem w układach hydraulicznych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK
Tytuł równoległy [Analysis of vibration of hydraulic hoses and pipes, excited by a pulsating fluid flow in hydraulic systems]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2014
Język polski
Liczba stron 91
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 86-91
Bibliografia (liczba pozycji) 110
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Analiza drgań przewodów wzbudzonych pulsacyjnym przepływem w układach hydraulicznych : praca doktorska = [Analysis of vibration of hydraulic hoses and pipes, excited by a pulsating fluid flow in hydraulic ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[371948] Napędy i sterowanie hydrauliczne
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[371900] Przemysł maszynowy
Słowa kluczowe drgania wzbudzone przepływem, rezonans parametryczny, przewody hydrauliczne

flow induced vibrations, parametric resonance, hydraulic hoses and pipes
Abstrakt
Praca dotyczy problemu drgań przewodów wywołanych pulsacyjnym przepływem cieczy. Analizie poddano model opisujący drgania prostoliniowego przewodu. Ruch opisano układem nieliniowych równań różniczkowych ... więcej

The problem of hydraulic hoses and pipes vibrations induced by pulsating fluid flow is considered in the present work. The model describing vibrations of a straight pipe has been analysed. The motion has ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Zobacz też
Analiza drgań przewodów wzbudzonych pulsacyjnym przepływem w układach hydraulicznych : rozprawa doktorska : dyscyplina: mechanika
Książka - całość / Książki /
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/