Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dyba, Marcin

Wpływ parametrów technologicznych na przyczepność betonu wysokowartościowego do stalowych splotów sprężających : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
Tytuł równoległy Influence of technological parameters on concrete-steel bond between high-performance concrete and prestressing strands
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2014
Język polski
Liczba stron 340
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 315-326
Bibliografia (liczba pozycji) 260
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Wpływ parametrów technologicznych na przyczepność betonu wysokowartościowego do stalowych splotów sprężających : praca doktorska = Influence of technological parameters on concrete-steel bond ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[631600] Konstrukcje budowlane
Słowa kluczowe przyczepność betonu, strunobeton, beton wysokowartościowy

concrete-steel bond, pretensioning, high-performance concrete
Abstrakt
Projekt badawczy podejmuje zagadnienia wpływu parametrów technologicznych na przyczepność betonu wysokowartościowego (BWW) zagęszczanego mechanicznie i samozagęszczalnego do stalowych splotów sprężających ... więcej

Research project deals with issues concerning the influence of technological parameters on concrete-steel bond between highperformance concrete (HPC) and prestressing strands. Variables (technological ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/