Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Laska, Mateusz

Wpływ atmosfery ochronnej na przebieg procesu spiekania stopowego proszku Alumix 431D : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Tytuł równoległy Influence of atmosphere flow speed on sintering process of alloyed aluminium powder 431D
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 85
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 81-85
Bibliografia (liczba pozycji) 64
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ atmosfery ochronnej na przebieg procesu spiekania stopowego proszku Alumix 431D : praca doktorska = Influence of atmosphere flow speed on sintering process of alloyed aluminium powder 431D / Mateusz ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe aluminium, metalurgia proszków, analiza termiczna, atmosfera ochronna

aluminium, powder metallurgy, thermal analysis, protective atmosphere
Abstrakt
W pracy przedstawiono badania nad spiekami ze stopowego proszku aluminium Alumix 431D. Celem badań było ustalenie mechanizmu odpowiedzialnego za tworzenie się zgęszczonych spiekanych stopowych proszków ... więcej

The paper presents research on aluminum alloyed powder Alumix 431D. The aim of the study was to determine the mechanism responsible for the formation of compacted sintered aluminum alloy powders residual ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów
"Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” - POIG Nr 01.01.02-00-015/09-00
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/