Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piękosz, Artur

[Review]

typ: recenzja

 

Data wydania 2015
Seria/Czasopismo MathSciNet : mathematical reviews
ISSN 2167-5163
Liczba stron 1
Oznaczenia ref./art. MR3207209
Język angielski
Typ nośnika online
Autor/Redaktor publ. rec. Janak Ramakrishnan, Charles Steinhorn
Tytuł publ. rec. Definably extending partial orders in totally ordered structures
Data wyd. publ. rec. 2014
Publ. rec. opublikowana w MLQ Math. Log. Q.
Numeracja źródła publ. rec. 60, no. 3
Zakres stron publ. rec. 205-210
Charakter pracy publikacja fachowa
Opis bibliograficzny
[Review] / Artur Piękosz. – Rec.: Definably extending partial orders in totally ordered structures / Janak Ramakrishnan, Charles Steinhorn. W: MLQ Math. Log. Q. 2014, 60, no. 3, s. 205-210 // MathSciNet ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Opublikowane recenzje


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/