Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ziobro, Anna B.

Modelowe interpretacje przestrzennej struktury metropolitalnej w planach rozwoju Krakowa i jego regionu : okres 1960-2010 : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew K. Zuziak
Tytuł równoległy [Model interpretation of the metropolitan spatial structure in development plans of the Cracow and its region : period 1960-2010]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2014
Język polski
Liczba stron 245
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 208-220
Bibliografia (liczba pozycji) 215
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Modelowe interpretacje przestrzennej struktury metropolitalnej w planach rozwoju Krakowa i jego regionu : okres 1960-2010 : rozprawa doktorska = [Model interpretation of the metropolitan spatial structure ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe urbanistyka i planowanie przestrzenne, plany zagospodarowania przestrzennego Krakowa, plany zagospodarowania przestrzennego województw, przestrzenna struktura metropolitalna, modele struktur metropolitalnych

urban and spatial planning, spatial development plans of Krakow, spatial plans of provinces, metropolitan’s spatial structure, models of metropolitan structures
Abstrakt
Praca naukowa poświęcona została problematyce techniki zapisu i interpretacji przestrzennej struktury metropolitalnej (PSM) stosowanej w dokumentach planistycznych na przykładzie Krakowa i jego regionu. ... więcej

Scientific work has been dedicated to the problem of recording techniques and interpretation of metropolitan spatial structure (MSS) used in planning documents providing Krakow and its region as an example. ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/