Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kurańska, Maria

Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
Tytuł równoległy [Porous polyurethane materials with the contribution of renewable raw materials]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2014
Język polski
Liczba stron 201
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 192-198
Bibliografia (liczba pozycji) 128
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Porowate materiały poliuretanowe z udziałem surowców odnawialnych : praca doktorska = [Porous polyurethane materials with the contribution of renewable raw materials] / Maria Kurańska. – Kraków, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [371743] Technologia tworzyw sztucznych
[371700] Technologia budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, bio-poliole, grafit ekspandowany, napełniacze naturalne

rigid polyurethane-polyisocyanurate foams, bio-polyols, expandable graphite, natural fillers
Abstrakt
Niniejsza praca zawiera przegląd literaturowy dotyczący aktualnych trendów w rozwoju surowców poliolowych stosowanych w syntezie tworzyw poliuretanowych. Badania własne dotyczyły modyfikacji sztywnych ... więcej

The following thesis provides an overview of literature on current trends in the development of polyol raw materials used in the synthesis of polyurethane plastics. The experimental investigations carried ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/