Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Migas, Przemysław

Współspalanie odpadów gumowo-kompozytowych z paliwem gazowym w złożu fluidalnym : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Jerzy Baron
Promotor pomocniczy dr inż. Beata Kowarska
Tytuł równoległy [Co-incineration of rubber-composite materials waste with the gaseous fuel in the fluidized bed]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język polski
Liczba stron 145
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 129-140
Bibliografia (liczba pozycji) 156
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Współspalanie odpadów gumowo-kompozytowych z paliwem gazowym w złożu fluidalnym : rozprawa doktorska = [Co-incineration of rubber-composite materials waste with the gaseous fuel in the fluidized bed] ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [793800] Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe fluidyzacja, materiały gumowo kompozytowe, spalanie, paliwo LPG

fluidization, rubber composite materials, combustion, LPG fuel
Abstrakt
W pracy przedstawiono charakterystykę procesu spalania mieszanki LPG-powietrze w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym oraz zbadano termiczny rozkład wybranych materiałów gumowo-kompozytowych ... więcej

The dissertation presents the characteristics of LPG-air combustion process and the thermal decomposition of selected rubber composites in the fluidized incinerator with bubbles bed. Researches of LPG ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP Prace i badania naukowe współfinansowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach programu „Doctus – Małopolski program stypendialny dla doktorantów”
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/