Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krajewska-Śpiewak, Joanna

Identyfikacja właściwości warstwy wierzchniej materiałów trudnoskrawalnych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
Promotor pomocniczy dr. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
Tytuł równoległy [Identification of properties of the surface layer of difficult-to-cut materials]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język polski
Liczba stron [2], 157, [1]
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 87-94
Bibliografia (liczba pozycji) 97
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Uwagi Str. 96 jest podwójna
Opis bibliograficzny
Identyfikacja właściwości warstwy wierzchniej materiałów trudnoskrawalnych : rozprawa doktorska = [Identification of properties of the surface layer of difficult-to-cut materials] / Joanna Krajewska-Śpiewak. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
Słowa kluczowe dyfrakcja rentgenowska, emisja akustyczna, materiały trudnoskrawalne, minimalna grubość warstwy skrawanej, naprężenia własne

x-ray diffraction, acoustic emission, difficult-to-cut materials, minimal thickness of cutting layer, residua stresses
Abstrakt
Jednym ze specyficznych zjawisk, które występują podczas skrawania w materiałach sprężystych jest fala sprężysta, która jest identyfikowana prze sygnał emisji akustycznej. W ramach pracy doktorskiej ... więcej

One of the specific phenomenon which occurs during machining process of resilient materials is elastic wave which can be identify be an acoustic emission signal. The dissertation focuses on the use of ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/