Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bialik-Wąs, Katarzyna

Otrzymywanie hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Tytuł równoległy [Preparation of acrylic hydrogels modified with active substances]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 160
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 152-160
Bibliografia (liczba pozycji) 179
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Otrzymywanie hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi : praca doktorska = [Preparation of acrylic hydrogels modified with active substances] / Katarzyna Bialik-Wąs. – Kraków, 2015. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [253900] Inżynieria chemiczna
[250000] Chemia
[494300] Przemysł farmaceutyczny
[490000] Przemysł chemiczny
Słowa kluczowe hydrożele akrylowe, metronidazol, sok z Aloe Vera, poli(AA-co-MMA)

acrylic hydrogels, metronidazole, Aloe Vera juice, poly(AA-co-MMA)
Abstrakt
Głównym celem pracy było otrzymanie metodą polimeryzacji rodnikowej hydrożeli akrylowych modyfikowanych substancjami czynnymi. Transparentne materiały hydrożelowe o działaniu leczniczym mogą znaleźć ... więcej

The main aim of the conducted research was preparation of acrylic hydrogels modified by active substances, through radical polymerization. Transparent hydrogel materials obtained in such a manner, might ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP „Doctus – Małopolski program stypendialny dla doktorantów”
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/