Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Marszałek, Marta

Oczyszczanie fazy ciekłej z przetwarzania odpadów z produkcji trzody chlewnej : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, prof. zw. PK
Tytuł równoległy [Purification of the liquid phase from the processing of waste from pig farming]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język polski
Liczba stron 250
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 230-250
Bibliografia (liczba pozycji) 242
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Oczyszczanie fazy ciekłej z przetwarzania odpadów z produkcji trzody chlewnej : rozprawa doktorska = [Purification of the liquid phase from the processing of waste from pig farming] / Marta Marszałek. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [252100] Chemia nieorganiczna
[593100] Produkcja zwierzęca
[794200] Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[250000] Chemia
[590000] Rolnictwo
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe gnojowica świńska, faza ciekła, oczyszczanie, koagulanty, odczynnik Fentona

pig slurry, liquid phase, purification, coagulants, Fenton’s reagent
Abstrakt
W pracy doktorskiej przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania fazy ciekłej z przetworzonej gnojowicy świńskiej oraz fazy ciekłej z przetworzonej substancji pofermentacyjnej. Celem badań ... więcej

The dissertation presents the results of research on the purification of the liquid phase from the processed pig slurry and liquid phase from the processed digestate. The aim of the research carried out ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/