Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49859)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lorenc, Augustyn

Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Ilona Jacyna-Gołda
Tytuł równoległy The impact of products classification method to the efficiency of internal transport in warehouse
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język polski
Liczba stron 163
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 144-151
Bibliografia (liczba pozycji) 136
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego : praca doktorska = The impact of products classification method to the efficiency of internal transport in warehouse ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
[792900] Gospodarka magazynowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe klasyfikacja produktów, sztuczne sieci neuronowe, efektywność kompletacji zamówień, planowanie rozmieszczenia produktów

products classification, artificial neural network, effectiveness of orders picking, products layout planning
Abstrakt
W rozprawie omówiono wpływ metod klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego. W ramach niniejszej dysertacji zaproponowano szereg rozwiązań autorskich. W pierwszym rozdziale ... więcej

This dissertation presents the influence of methods of product classification on the warehouse internal transport efficiency. In the First Chapter, the author presents the genesis and the scope of the ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/