Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ciszkiewicz, Adam

Modeling of a human lumbar intervertebral joint mechanism : doctoral thesis

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Grzegorz Milewski
Tytuł równoległy Modelowanie mechanizmu triady kręgosłupa lędźwiowego człowieka : praca doktorska
Miejsce wydania Cracow
Data wydania 2016
Język angielski
Liczba stron [7], 126
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 73-83
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Abstr., Summ.
Uwagi Extended summary in Polish
Opis bibliograficzny
Modeling of a human lumbar intervertebral joint mechanism : doctoral thesis = Modelowanie mechanizmu triady kręgosłupa lędźwiowego człowieka : praca doktorska / Adam Ciszkiewicz. – Cracow, 2016. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [330931] Bioinżynieria
[370919] Teoria mechanizmów i maszyn
[330900] Biologia teoretyczna i doświadczalna
[370900] Podstawy budowy maszyn
[330000] Nauki biologiczne
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe functional spinał unit, optimization, Genetic Algorithm, elastostatic analysis

jednostka funkcjonalna kręgosłupa, optymalizacja, Algorytm Genetyczny, analiza elastostatyczna
Abstrakt
Nowadays, a growing interest in spine-segment mechanisms for humanoid robots can be observed. The ones currently avaiiable are mostly inspired by an intervertebral joint but rarely use its structure and ... więcej

W dzisiejszych czasach można zauważa się rosnące zainteresowanie mechanizmami kręgosłupowymi dla robotów humanoidalnych. Układy dostępne w literaturze inspirowane są rzeczywistą triadą kręgosłupa, ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/