Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

German, Magdalena

Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements : PhD thesis

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
Tytuł równoległy [Modelowanie korozji chlorkowej i wywołanego nią zarysowania elementów żelbetowych]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język angielski
Liczba stron [2], 148
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 141-145
Bibliografia (liczba pozycji) 59
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
Opis bibliograficzny
Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements : PhD thesis = [Modelowanie korozji chlorkowej i wywołanego nią zarysowania elementów żelbetowych] / Magdalena German. – Kraków, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[630000] Budownictwo
[230000] Matematyka
[370900] Podstawy budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe corrosion of reinforcement, chloride corrosion, fracture, concrete, numerical analysis of corrosion

korozja zbrojenia, korozja chlorkowa, zarysowanie, beton, analiza numeryczna korozji
Abstrakt
The analysis presented in the thesis considers reinforced concrete elements subjected to corrosion and external loading. In particular the dissertation considers chloride corrosion of the reinforcement. ... więcej

Analiza zaprezentowana w pracy dotyczy elementów żelbetowych poddanych korozji i obciążeniu zewnętrznemu oraz zależnościom między nimi. W szczególności praca dotyczy korozji chlorkowej zbrojenia. ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/