Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łukaszewski, Łukasz

Badania nad zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego 3D w dokumentowaniu i rekonstruowaniu obiektów architektury : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
Tytuł równoległy [Research on the use of photogrammetry and 3D laser scanning in documenting and reconstruction architectural objects]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2016
Język polski
Liczba stron [1], 209
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 190-198
Bibliografia (liczba pozycji) 136
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Badania nad zastosowaniem fotogrametrii i skaningu laserowego 3D w dokumentowaniu i rekonstruowaniu obiektów architektury : rozprawa doktorska = [Research on the use of photogrammetry and 3D laser scanning ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
[640900] Teoria architektury
[132900] Muzeologia. Muzealnictwo
[133100] Zabytkoznawstwo. Konserwatorstwo. Ochrona zabytków
[313100] Teledetekcja (zdalne rozpoznanie)
[313500] Fotogrametria naziemna
[130000] Nauka o sztuce. Sztuka
[310000] Geodezja. Kartografia
Słowa kluczowe digitalizacja, fotogrametria, skaning laserowy, ochrona dziedzictwa, dokumentacja obiektów architektury

digitalization, photogrammetry, laser scanning, protection of national heritage, documentation of architectural objects
Abstrakt
W rozprawie doktorskiej zaprezentowano zastosowanie skaningu 3D i fotogrametrii w procesie digitalizacji dziedzictwa narodowego. Połączone wyniki różnych metod dla wykonanych badań umożliwiają ... więcej

The doctoral thesis presents the use of 3D laser scanning and photogrammetry in the process of digitization of the national heritage. The combined results of the various methods for performed research ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/