Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dworakowska, Sylwia

Synteza materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Tytuł równoległy [Synthesis of polyurethane materials involving renewable sources of plant origin]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 152
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 133-145
Bibliografia (liczba pozycji) 198
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Synteza materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego : rozprawa doktorska = [Synthesis of polyurethane materials involving renewable sources of plant origin] ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe elastyczne pianki poliuretanowe, oleje roślinne, bezizocyjanianowe poliuretany, zielona chemia

flexible polyurethane foams, vegetable oils, non-isocyanate polyurethanes, green chemistry
Abstrakt
Celem pracy doktorskiej była synteza elastycznych pianek poliuretanowych modyfikowanych poliolami z olejów roślinnych, charakteryzujących się polepszonymi właściwościami mechanicznymi, a także ... więcej

The aim of the thesis was synthesis of flexible polyurethane foams modified with vegetable oil-based polyols, which are characterised by improved mechanical properties, as well as obtaining of new non-isocyanate ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/