Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Galica, Mateusz

Synteza i charakterystyka hybrydowych polimerów dla optoelektroniki : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Tytuł równoległy [Synthesis and characterization of hybrid polymer for optoelectronic applications]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron [3], 219
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 210-216
Bibliografia (liczba pozycji) 216
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Synteza i charakterystyka hybrydowych polimerów dla optoelektroniki : praca doktorska = [Synthesis and characterization of hybrid polymer for optoelectronic applications] / Mateusz Galica. – Kraków, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [252900] Chemia związków wielkocząsteczkowych
[250929] Fizykochemia ciała stałego. Krystalochemia. Związki amorficzne
[252500] Chemia organiczna
[250939] Elektrochemia
[252321] Analiza substancji organicznych
[252319] Analiza substancji nieorganicznych
[252500] Chemia organiczna
[250000] Chemia
[250900] Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
[252300] Chemia analityczna
Słowa kluczowe karbazol, polimery hybrydowe, lantanowce, wydajność kwantowa

carbazole, hybrid polymers, lanthanides, quantum efficiency
Abstrakt
W pierwszej części pracy przedstawiono syntezę nowych terpolimerów CEM-QM-MK zbudowanych z jednostek: 5-metyleno(2-metakryloiloetoksy)-8-hydroksychinoliny (QM), metakrylanu 2–(9–karbazolilo)etylu ... więcej

The first part of presented work relates to the synthesis of new terpolymers CEM-QM-MK built from 2-(9-carbazolyl)ethylmethacrylate (CEM), 5-(2-methacryloylethyloxymethyl)-8-quinolinol (QM) and 7-(diethylamine)coumarin-3-carboxylic ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/