Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lubelska, Maria

Architektura humanitarna – wybrane zagadnienia : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
Tytuł równoległy [Humanitarian architecture – selected issues]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2015
Język polski
Liczba stron 388
Oznaczenie ilustracji fot., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 368-388
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Architektura humanitarna – wybrane zagadnienia : rozprawa doktorska = [Humanitarian architecture – selected issues] / Maria Lubelska. – Kraków, 2015. – 388 s. : fot., schem., tab. – Politechnika ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640900] Teoria architektury
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
Słowa kluczowe architektura humanitarna, architektura socjalna, ekonomiczna zabudowa mieszkaniowa

humanitarian architecture, social architecture, low-cost housing
Abstrakt
Praca doktorska poświęcona jest zagadnieniom związanym z kształtowaniem się współczesnej idei projektowej jaką jest architektura humanitarna. Idea ta wiąże się ze zmianą modelu pracy architekta ... więcej

The PhD thesis is devoted to issues related to the evolution of the modern designing idea which is the humanitarian architecture. This idea involves changing the model of architect's working on projects ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP "Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/