Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wieczorek, Damian

Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
Promotor pomocniczy dr hab. inż. Krzysztof Zima
Tytuł równoległy Life cycle costs modeling with consideration of risk factors
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 203
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 162-169
Bibliografia (liczba pozycji) 152
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka : rozprawa doktorska = Life cycle costs modeling with consideration of risk factors / Damian Wieczorek. – Kraków, 2018. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
Słowa kluczowe budynek, cykl życia, koszty cyklu życia, ryzyko, dodatek kosztowy za ryzyko

building, life cycle, life cycle costs, risk, cost addition for risk
Abstrakt
W pracy doktorskiej przedstawiono zagadnienia związane z modelowaniem kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka. Celem głównym pracy jest opracowanie podstaw matematycznych ... więcej

The doctoral thesis presents issues related to modeling of building’s life cycle costs taking into account risk factors. The main goal of the work is to develop a mathematical basis of a model that allows ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/