Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tekieli, Marcin

A vision-based measurement system for the analysis of structural element deformation fields : doctoral thesis

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK
Tytuł równoległy [Wizyjny system pomiarowy do analizy pól deformacji elementów konstrukcyjnych : praca doktorska]
Miejsce wydania Cracow
Data wydania 2019
Język angielski
Liczba stron [2], 229
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 203-211
Bibliografia (liczba pozycji) 120
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
Opis bibliograficzny
A vision-based measurement system for the analysis of structural element deformation fields : doctoral thesis = [Wizyjny system pomiarowy do analizy pól deformacji elementów konstrukcyjnych : praca doktorska] ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[410000] Informatyka
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe digital image, vision-based measurement, optical measurement, digital image correlation, deformation field

obraz cyfrowy, pomiar wizyjny, pomiar optyczny, korelacja obrazów cyfrowych, pole odkształceń
Abstrakt
The presented work focuses on the design and implementation of the vision-based system for the analysis of structural element’s deformation fields. Proposed system is based on digital image correlation ... więcej

Praca skupia się na opisie procesu projektowania i implementacji systemu wizyjnego do analizy pól deformacji elementów strukturalnych. Zaproponowany system bazuje na korelacji obrazów cyfrowych (ang. ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/