Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga

Wpływ krótkich włókien na właściwości kompozytów z osnową geopolimerową : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
Tytuł równoległy [The influence of short fibres on the properties of composites with geopolymer matrix]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 118
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 108-118
Bibliografia (liczba pozycji) 226
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Wpływ krótkich włókien na właściwości kompozytów z osnową geopolimerową : rozprawa doktorska = [The influence of short fibres on the properties of composites with geopolymer matrix] / Kinga Korniejenko. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe włókno krótkie, geopolimer, kompozyt, włókno kokosowe, włókno szklane, włókno węglowe

short fibrę, geopolymer, composite, coir fibrę, glass fibrę, carbon fibrę
Abstrakt
W ostatnich latach coraz częściej podkreśla się konieczność przejścia w gospodarce europejskiej na tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym. Coraz większego znaczenia nabiera racjonalna gospodarka ... więcej

In the EU there is a pressing need for the change of the current economy into a so-called circular economy in recent years. The rational management of natural resources and the use of waste materials are ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/