Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Woźniczka, Piotr

Strategie bezpieczeństwa pożarowego wybranych szkieletów stalowych hal wielkogabarytowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
Tytuł równoległy [Fire safety strategies for selected large-space steel halls]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 184
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 150-159
Bibliografia (liczba pozycji) 149
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Strategie bezpieczeństwa pożarowego wybranych szkieletów stalowych hal wielkogabarytowych : rozprawa doktorska = [Fire safety strategies for selected large-space steel halls] / Piotr Woźniczka. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [630000] Budownictwo
[631600] Konstrukcje budowlane
Słowa kluczowe odporność ogniowa, konstrukcja stalowa, modelowanie komputerowe, hala wielkogabarytowa

fire resistance, steel structure, computer simulation, large-space hall
Abstrakt
Praca doktorska dotyczy zagadnienia oceny odporności ogniowej wielkogabarytowych obiektów halowych o konstrukcji stalowej. Tezy pracy, jej cele oraz zakres podano w rozdziale 1. W rozdziale 2 dokonano ... więcej

PhD thesis concerns the issue of fire resistance of large-space steel halls. Theses, main objectives and scope of the dissertation were given in Chapter 1. Chapter 2 contains review of available analytical ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/