Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozub, Barbara

Wpływ cząstek nanografitu na proces spiekania i właściwości spiekanej stali AISI 316L : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jan Kazior
Promotor pomocniczy dr inż. Aneta Szewczyk-Nykiel
Tytuł równoległy [The influence of nanografite particles addition on the sintering process and the properties of the sintered AISI 316L steel]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 154
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 131-135
Bibliografia (liczba pozycji) 126
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Wpływ cząstek nanografitu na proces spiekania i właściwości spiekanej stali AISI 316L : rozprawa doktorska = [The influence of nanografite particles addition on the sintering process and the properties ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[462300] Metalurgia proszków
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[460000] Metalurgia
Słowa kluczowe stal nierdzewna, AISI 316L, kinetyka spiekania, nanografit

stainless steel, AISI 316L, sintering kinetics, nanographite
Abstrakt
W niniejszej pracy zbadano wpływ modyfikacji proszku austenitycznej stali nierdzewnej AISI 316L nanoproszkiem grafitu na przebieg procesu prasowania, kinetykę spiekania oraz mechanizm redukcji tlenków. ... więcej

The present work investigates the effects of the graphite micro- and nanopowders addition to the AISI 316L austenitic stainless steel in the course of the pressing process, the kinetics of sintering and ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/