Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kaczmarski, Karol

Modelowanie nagrzewania rurociągu łączącego kocioł z turbiną – zagadnienia bezpośrednie i odwrotne : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK
Promotor pomocniczy dr hab. inż. Marcin Trojan
Tytuł równoległy Modelling of pipeline heating linking boiler with turbine – direct and inverse problems
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 140
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 129-136
Bibliografia (liczba pozycji) 132
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang.
Opis bibliograficzny
Modelowanie nagrzewania rurociągu łączącego kocioł z turbiną – zagadnienia bezpośrednie i odwrotne : rozprawa doktorska = Modelling of pipeline heating linking boiler with turbine – direct and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rurociąg parowy, zagadnienia bezpośrednie, zagadnienia odwrotne, modelowanie numeryczne

steam pipeline, direct problems, inverse problems, numerical modelling
Abstrakt
W ramach rozprawy doktorskiej opracowano model numeryczny rurociągu parowego, który umożliwia wyznaczenie ustalonych oraz nieustalonych zmian temperatury, ciśnienia oraz strumienia masy pary. Dzięki ... więcej

A numerical model of the steam pipeline developed in the dissertation allows determining temperature, pressure and mass flow rate of steam and wall temperature in steady as well as unsteady state conditions. ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/